Żegnamy prof. dr. hab. Andrzeja K. Tarkowskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. dr. hab. Andrzeja K. Tarkowskiego, wielkiego uczonego i nauczyciela, wybitnego embriologa, twórcy szkoły embriologii doświadczalnej ssaków. Prof. Tarkowski (ur. w 1933 w Warszawie) przez całą ka...

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w programie START

Zapraszamy młodych uczonych do składania wniosków w programie START (konkurs 2017). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć. W konkursie o stypendium oceniane są przede ws...

Żegnamy prof. dr. hab. Andrzeja K. Tarkowskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu prof. dr. hab. Andrzeja K. Tarkowskiego, wielkiego uczonego i nauczyciela, wybitnego embriologa, twórcy szkoły embriologii doświadczalnej ssaków. Prof. Tarkowski (ur. w 1933 w Warszawie) przez całą ka...

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w programie START

Zapraszamy młodych uczonych do składania wniosków w programie START (konkurs 2017). Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy przyznawanym w dowód uznania dla ich osiągnięć. W konkursie o stypendium oceniane są przede ws...